Doradztwo strategiczne

Każda organizacja jest inna. Każda firma ma swoje specyficzne potrzeby. Oferujemy doradztwo strategiczne w zakresie wykorzystania agile i Scruma w tworzeniu produktów.

Rekonesans

Transformacja organizacji to złożone zadanie, dlatego zanim przystąpimy do pracy, chcemy Cię lepiej poznać. W ramach rekonesansu obserwujemy codzienne działanie zespołów i managementu oraz badamy kulturę organizacji.


  • Wywiady z pracownikami

  • Analiza struktury organizacji

Raport

Efektem rekonesansu jest raport opisujący zastaną kulturę organizacji oraz główne kierunki możliwej transformacji.

Zespół Zarządzający Zmianą

Żaden zewnętrzny konsultant nie przeprowadzi zmiany za Ciebie. Zespół Zarządzający Zmianą to grupa pracowników organizacji, którzy będą w stanie zgodnie ze wspólną wizją pracować nad trwałą przemianą organizacji.


  • Stworzenie Wizji Zmiany

  • Utworzenie Backlogu Zmiany

Mierzenie

Chcemy, abyś na każdym etapie miał łatwy wgląd w postępy prac. Dlatego poza Backlogiem Zmiany tworzymy zestawy mierników odpowiadające specyfice Twojej organizacji dokumentujących postęp do Wizji Zmiany.


  • Mierniki Evidence Based Management

Iteracyjność

To główny trzon naszej pracy. Działamy w trzymiesięcznych iteracjach. We współpracy z Zespołem Zarządzającym Zmianą prowadzimy działania edukacyjne i kolejne kroki zmiany. Wszystkie działania są zgodne z Backlogiem Zmiany.


  • Współpracujemy z Zespołem Zarządzającym Zmianą

  • Wszystkie kroki zgodne z modelem Kottera

  • Superwizja

  • Weryfikacja przedłużenia współpracy

Diagnoza Weryfikacyjna

W przypadku długotrwałej współpracy po około roku przeprowadzamy Weryfikację. Jest to badanie kultury oraz struktury organizacji wykonywane przez konsultantów na co dzień niezaangażowanych w Twojej organizacji.

Zamykanie procesów

Każdy z czasem dojrzewa a nam zależy na doprowadzeniu naszych Klientów do samodzielności. W momencie zamykania współpracy poświęcamy miesięczny okres na przekazanie otwartych inicjatyw oraz niezbędnej wiedzy do wewnątrz organizacji, aby zmiana mogła być kontynuowana bez naszego udziału.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Współpraca z Kasią Terlecką była strzałem w dziesiątkę. [...] Zarówno szkolenia, jak i coaching zbudowały w zespole kompetencje i bazę do dalszej pracy w nowych warunkach.

NETTEAM