Data i miejsce szkolenia:

Cena:

3900 PLN (netto)

BrassWillow PSF

Lean Startup

Wykorzystaj innowacyjne narzędzie i stwórz firmę, która podbije rynek!

Szkolenie poprowadzi jeden z licencjonowanych trenerów

O szkoleniu

Lean Startup to framework wspomagający tworzenie biznesu i budowę produktu w warunkach niepewności i ryzyka. Inspiracją dla jego stworzenia były między innymi Agile Software Develoment, Lean Management, Design Thinking i Customer Development. Mimo swojej prostoty, jak każdy framework, Lean Startup dotyka jednocześnie wielu aspektów zarządzania produktem. Dwudniowy warsztat Lean Startup skupia się na podstawach tej metody, wyjaśniając krok po kroku jej elementy. Jednocześnie pozwala przećwiczyć narzędzia do pracy z każdym z nich. W końcowej części szkolenia uczestnicy poznają, jak Lean Startup wpisuje się w zwinne metody tworzenia produktów, takie jak Scrum.

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera, zajmującego się pracą z produktem i biznesem od ponad 10 lat. Dzięki temu uczestnicy otrzymają nie tylko wiedzę i podstawowe umiejętności, ale również przykłady rzeczywistych rozwiązań i wdrożeń u klientów na trzech kontynentach.

Cele szkolenia
Podstawowymi celami szkolenia Lean Startup są:

 • poznanie frameworku Lean Startup,
 • przećwiczenie formułowania i testowania hipotez biznesowych,
 • przedstawienie podstawowych mierników rozwoju biznesu i produktu.

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

 • podstawy teoretyczne i elementy frameworku Lean Startup,
 • rodzaje MVP i pivotów,
 • klasyfikację mierników.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • przygotować model biznesowy z wykorzystaniem narzędzia Lean Canvas,
 • prawidłowo formułować hipotezy wartości i hipotezy wzrostu,
 • zaprojektować test hipotezy z wykorzystaniem narzędzia Test Card,
 • przyporządkować prawidłowe mierniki do cyklu życia produktu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Fundamenty Lean Startup
 3. Hipotezy, hipotezy główne – formułowanie i testowanie
 4. MVP i pivot – rodzaje, przykłady, zastosowania
 5. Mierniki a cykl życia produktu
 6. Podsumowanie
Dla kogo jest to szkolenie?
Lean Startup dedykowany jest w zasadzie przedsiębiorcom, lecz w szerokim rozumieniu tego słowa. Dlatego oprócz właścicieli biznesu zapraszamy przede wszystkim kierowników produktu, Product Ownerów pracujących w Scrumie, a także tradycyjnych kierowników projektu, którzy w podejściu produktowym widzą szansę dla siebie i swoich projektów. Mile widziani będą również analitycy i projektanci UX, agile coachowie lub Scrum Masterzy, którzy chcą poznać narzędzia pracy komplementarne wobec Scruma.
Język szkolenia
Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne - zapraszamy do kontaktu.