Data i miejsce szkolenia:

Cena:

Early bird!

3900 PLN (netto)*

PLN (netto)

*przy wpłacie co najmniej 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia

BrassWillow PSF

Professional Agile Leadership™ — Essentials

Jesteś liderem transformacji? Zrozum, jak najlepiej wesprzeć zmianę.

Szkolenie poprowadzi jeden z licencjonowanych trenerów

BrassWillow photo Kate Hobler (Terlecka)

BrassWillow photo Magdalena Firlit

Z uwagi na możliwość wystąpienia koronawirusa/COVID-19 - wszystkie nasze szkolenia odbywają się w trybie online. Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz specjalny cennik.

O szkoleniu

Professional Agile Leadership™ (PAL) — Essentials jest dwudniowym warsztatem opartym na potrzebach Twojej organizacji. Zapewnia on solidną podstawę na jakiej opiera się przewodzenie w obliczu zmiany zwinnej.

Liderzy i kierownicy są krytycznie niezbędni dla zapewnienia sukcesu swojej organizacji, jednak ta rola wraz ze zmianą zwinną ulega transformacji. Podczas ćwiczeń, wykładów i zadań zespołowych uczestnicy szkolenia PAL będą mogli przekonać się, na czym polega wspieranie zwinnych organizacji, aby uzyskać lepsze rezultaty, oraz w jaki sposób kierować zmianą zachowań, kultury i jakości, aby zmiana była trwała.

Stworzenie organizacji zwinnej wymaga zarówno wyższego zarządu, kierowników średniego szczebla jak i liderów pracujących przy zespołach. Same zespoły mogą przeprowadzić zmianę swojego sposobu pracy, jednak potrzebują kierunku, mierników i zarządzania na wyższych szczeblach, które musi dostarczyć im organizacja. Zmiany w kierunku zwinności są szerokie i wymagają wsparcia ze wszystkich poziomów organizacyjnych pracujących nad wspólnym celem.

Czego się nauczysz?
Aby odnieść sukces w zmieniającym się świecie trzeba zostać organizacją zwinną, wykorzystującą okazje nadarzające się na rynku i wśród klientów. Ten warsztat wyposaży liderów i kierowników aby mogli skuteczniej pomagać swoim organizacjom. Na szkoleniu:

    Zrozumiesz czym jest zwinność I czemu organizacje jej potrzebują aby rozwijać się w zmiennych warunkach biznesowych

–   Poznasz  narzędzia do zidentyfikowania potencjalnych szans i oddziaływań zwinności z perspektywy wartości biznesowej

    Zobaczysz jak zwinność pomaga przy identyfikowaniu przyczyn niepewności biznesowej, porażek projektów i niezadowolonych klientów.

    Porównanasz praktyk zwinnych z innymi praktykami i dyskusja jak zwinność wspiera kulturę innowacyjności i zwiększa zyski.

    Zrozumiesz jak pomóc się tworzyć zespołom zwinnym używając empirycznego podejścia do dostarczania produktów.

    Zrozumiesz z jakimi wyzwaniami spotykają się zespoły zwinne i jak wspierać je w usuwaniu przeszkód.

Cele warsztatu:
    Wypracowanie wspólnego języka

    Zrozumienie kluczowych problemów w produktach IT i oprogramowaniu

    Profesjonalne wprowadzenie w techniki zwinne

    Zrozumienie roli jaką ma zarząd w zmianie zwinnej

Tematy warsztatu:
    Teoria i zasady

    Ulepszanie dostarczania wartości

    „Co” – czyli wartość

    „Kto” – czyli kultura

    „Jak” – czyli profesjonalizm

    Skalowanie

Dla kogo jest to szkolenie?
Zarząd, menedżerowie oraz ci w rolach liderskich odpowiedzialni za zmianę zwinną i wprowadzanie zwinnego podejścia i technik w organizacji IT.
Proces egzaminacyjny

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Agile Leadership I (PAL I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Punkty rozwoju personalnego PMI
Uczestnicy szkolenia Professional Agile Leadership™ - Essentials, którzy posiadają certyfikat wystawiony przez Project Management Institute (np. PMP®) i chcą go przedłużyć, uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.
Język szkolenia
Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne - zapraszamy do kontaktu.