Data i miejsce szkolenia:

Cena:

Early bird!

3900 PLN (netto)*

PLN (netto)

*przy wpłacie co najmniej 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia

BrassWillow PSF

Professional Scrum with Kanban™

Optymalizacja przepływu pracy w Scrumie

Szkolenie poprowadzi jeden z licencjonowanych trenerów

BrassWillow photo Magdalena Firlit

O szkoleniu

Professional Scrum with Kanban to zaawansowany 2-dniowy warsztat skupiony na przygotowaniu do wykorzystania elementów Kanbana do usprawnienia pracy w Scrumie.

Uczestnicy przećwiczą w formie symulacji wybrane praktyki kanbanowe oraz poznają nowe narzędzia do optymalizacji przepływu pracy.

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów, pracujących z produktem i biznesem od ponad 10 lat. Dzięki temu uczestnicy otrzymają nie tylko wiedzę i podstawowe umiejętności, ale również przykłady rzeczywistych rozwiązań i wdrożeń u klientów z całego świata.

Cele szkolenia

Podstawowymi celami szkolenia Professional Scrum with Kanban są:

 • Pokazanie, czym jest Kanban i jak wykorzystać jego elementy do usprawnienia pracy w Scrumie
 • Poznanie mierników i wykresów do optymalizacji przepływu pracy
 • Przećwiczenie wybranych praktyk kanbanowych

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • wiedział, czym jest Kanban
 • znał zasady działania Kanbana i sposoby ich wykorzystania w Scrumie
 • umiał zastosować mierniki i wykresy do uporządkowania przepływu pracy

Agenda

 1. Przegląd zaawansowanych aspektów Scruma
 2. Teoria i zasady Kanbana
 3. Kanban w praktyce – symulacja
 4. Planowanie w Scrumie z Kanbanem
 5. Mierniki kanbanowe w Scrumie
 6. Łączenie pracy w Scrumie z praktykami kanbanowymi
Dla kogo jest to szkolenie?
Doświadczeni Scrum Masterzy Agile Coachowie menedżerowie z doświadczeniem pracy w Scrumie.
Proces egzaminacyjny
Po zakończonym szkoleniu w ciągu pięciu dni roboczych uczestnicy otrzymują darmowy kupon na jedno podejście do egzaminu Professional Scrum with Kanban I (PSK I), który pozwoli uzyskać certyfikat. Kupon jest ważny bezterminowo. Jeśli uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie uzyska wymaganych 85% punktów, wówczas Scrum.org prześle kolejny kupon na drugie darmowe podejście. Egzamin PSK I składa się z 45 zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Trwa 60 min. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 85% punktów. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.
Punkty rozwoju personalnego PMI
Wszyscy uczestnicy szkolenia Professional Scrum with Kanban, którzy posiadają certyfikat wystawiony przez Project Management Institute (np. PMP) i chcą go przedłużyć, uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie odpowiedniego egzaminu.
Język szkolenia
Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne - zapraszamy do kontaktu.