Data i miejsce szkolenia:

Cena:

Early bird!

3150 PLN (netto)*

3500 PLN (netto)

*przy wpłacie co najmniej 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia

BrassWillow PSF

Scaled Professional Scrum

Potrzebujesz większej skali w Scrumie? Skaluj się z Nexusem!

Prowadzący

BrassWillow photo Kate Hobler (Terlecka)

O szkoleniu

Dwudniowe szkolenie Scaled Professional Scrum pokaże Ci, jak rozpocząć, ustrukturyzować i zarządzać dużymi zwinnymi i scrumowymi projektami. W trakcie warsztatu opartego na symulacji, zorganizujesz swój pierwszy projekt scrumowy na wielką skalę. Poznasz infrastrukturę, narzędzia i praktyki niezbędne dla Twojego sukcesu. Zobaczysz, jak skalować Scruma, by maksymalizować wartość Twojego oprogramowania.

Przejdziesz z nami od formowania do zarządzania Nexusem – kluczową jednostką wytwórczą w Profesjonalnie Skalowanym Scrumie. To doświadczenie pomoże Ci zrozumieć techniki, filozofię i wyzwania, które Ken Schwaber i Scrum.org wypracowywali przez lata pracy w Scrumie.

Podczas szkolenia zajmiemy się między innymi:

  • nowymi rolami, artefaktami i zdarzeniami niezbędnymi do skutecznego skalowania,
  • organizacją wielu zespołów w celu optymalizacji wysiłku i produktywności,
  • praktykami, które pomogą zespołom skutecznie budować i integrować produkt,
  • technikami wykrywania niespójności i metodami radzenia sobie z nimi,
  • wyzwaniami, jakie możesz napotkać w dużych przedsięwzięciach deweloperskich.

Szkolenie to zawiera bardzo niewielki wycinek Scruma. Tylko tyle, ile potrzebne jest dla zrozumienia, jak go skalować.

 

Dla kogo jest to szkolenie?
  • liderów od strony dewelopementu i wszystkich, którzy są lub będą włączeni w zarządzanie wielozespołowymi projektami scrumowymi,
  • tych, którzy już skutecznie powadzą małe projekty w Scrumie,
  • tych, którzy chcą zatrudnić więcej zespołów scrumowych przy większym projekcie
  • menedżerów skalowalnych projektów
  • tych którzy zmagają się ze skalowaniem projektu
Uczestnicy powinni posiadać solidne zrozumienie Scruma - bądź poprzez doświadczenie pracy w Scrumie lub potwierdzone egzaminem PSM I.
Proces egzaminacyjny

Po zakończonym szkoleniu w ciągu pięciu dni roboczych uczestnicy otrzymują darmowy kupon na jedno podejście do egzaminu Scaled Professional Scrum (SPS), który pozwoli uzyskać certyfikat. Kupon jest ważny bezterminowo. Jeśli uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie uzyska wymaganych 85% punktów, wówczas Scrum.org prześle kolejny kupon na drugie darmowe podejście.

Egzamin SPS składa się z 40 zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 85% punktów.

Punkty rozwoju personalnego PMI
Wszyscy uczestnicy szkolenia Scaled Professional Scrum, którzy posiadają certyfikat wystawiony przez Project Management Institute (np. PMP) i chcą go przedłużyć, uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie odpowiedniego egzaminu.
Język szkolenia
Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia zamknięte. Egzamin odbywa w języku angielskim. W trakcie szkolenia trenerzy dbają o zapoznanie się uczestników z terminologią w języku angielskim. Do podejścia do egzaminu rekomendowana jest znajomość języka na poziomie First Certificate oraz doświadczenia językowe w branży IT.