Scrum Days 2015 Plakaty: Scrum Master

Spis Treści

Scrum Days 2015 Plakaty: Scrum Master

Brass Willow Scrum Days 2015 Plakaty: Scrum Master

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tylko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wiele nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scruma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świata Agile, które roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzięki któ­rym staje się on w pełni użyteczny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

[bctt username=”brasswillow” tweet=”Scrum Master role explained”]

Jak zablokować Scruma w organizacji? Wystarczy zwolnić Scrum Masterów. I poczekać aż wszystko rozsypie się jak domek z kart. Scrum Master to chyba najbardziej rozpoznawalna rola w Scrumie. Gorzej ze zrozumieniem, czym się właściwie zajmuje. Myli się go uparcie z sekretarką, rzecznikiem, gospodarzem klasy, przedszkolanką, liderem technicznym, team managerem i oczywiście – project managerem. Tymczasem Scrum Master chciałby się zająć facylitacją, pielęgnacją procesu, wpieraniem Product Ownera, budowaniem Zespołu, usuwaniem przeszkód z jego drogi i uczeniem całej organizacji, jak działa Scrum.

Podziel się wpisem:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

O Autorze wpisu:

Zobacz również

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA