Scrum Days 2015 Plakaty: Wartość biznesowa

Spis Treści

Scrum Days 2015 Plakaty: Wartość biznesowa

BRASSWILLOW Scrum Days 2015 Business Value

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tylko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wiele nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scruma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świata Agile, które roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzięki któ­rym staje się on w pełni użyteczny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

Prawo Humphrey’a mówi, że klienci nigdy nie wiedzą, czego chcą, zanim nie zobaczą działającego oprogramowania. Wartość biznesowa, często mylona z doraźnym zyskiem finansowym producenta, to właśnie poziom zaspokojenia potrzeb klienta przez kolejne działające elementy produktu. Jakie znacie techniki szacowania, realizowania i mierzenia wartości biznesowej?

Podziel się wpisem:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

O Autorze wpisu:

Zobacz również

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA