Scrum Days 2015 Plakaty: Zwinne wymagania

Spis Treści

Scrum Days 2015 Plakaty: Zwinne wymagania

BRASSWILLOW Scrum Days Agile

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tylko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wiele nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scruma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świata Agile, które roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzięki któ­rym staje się on w pełni użyteczny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

[bctt tweet=”Kolejny plakat od @brasswillow – zwinne wymagania rozpracowane!”]

W całym arsenale praktyk XP nie ma chyba drugiej wykorzystywanej z mniejszym zrozumieniem niż User Stories. Częściowo dlatego, że potrzebujemy ludzkiej istoty, żeby w ogóle spełnić jej kryteria.  Jakie były najgorsze historie użytkownika z jakimi się spotkaliście? Jakie znacie techniki dzielenia historii?

Podziel się wpisem:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

O Autorze wpisu:

Zobacz również

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA