Applying Proffesional Scrum for Software Development™

apss-applyingprofessionalscrum4sd_logo

Applying Proffesional Scrum for Software Development™

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

Szkolenie to nie jest odpowiednie dla osób, które nie miały wcześniej praktycznej styczności ze Scrumem. Takie osoby powinny najpierw skorzystać ze szkolenia Professional Scrum Foundations. Uwaga! Szkolenie APPLYING PROFESSIONAL SCRUM FOR SOFTWARE DEVELOPMENT™ (APS-SD) to dawne PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER™ (PSD).

Shopping cart

0

No products in the cart.