Szkolenie Professional Agile Leadership™ – Evidence-Based Management (PAL-EBM)

asset_61pal-ebm_course

Szkolenie Professional Agile Leadership™ – Evidence-Based Management (PAL-EBM)

Szkolenie prowadzi:

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

O szkoleniu

PROFESSIONAL AGILE LEADERSHIP™ – EVIDENCE-BASED MANAGEMENT™ (PAL-EBM) jest warsztatem, na którym uczestnicy dowiedzą się, czym jest EBM i jak go stosować poprzez praktyczną naukę. Poprzez serię ćwiczeń uczestnicy poznają techniki, które wspierają bardziej zwinne myślenie:

  • wykorzystanie empiryzmu do wyznaczania i osiągania celów strategicznych, zarządzanie nieznanym i złożonością poprzez eksperymentowanie i dostosowywanie celów,
  • tworzenie środowiska kulturowego wykorzystującego jasne cele, odpowiednie środki i zaufanie, aby umożliwić zarządzanie sobą i autonomię,
  • odejście od mierzenia postępów wyłącznie za pomocą wskaźników wydajności zespołu na rzecz skupienia się na kliencie i poprawie wyników dla niego,
  • wprowadzanie usprawnień operacyjnych poprzez wykorzystanie czterech kluczowych obszarów wartości (Unrealized Value, Current Value, Time to Market, and the Ability to Innovate) jako źródeł do podejmowania decyzji opartych na faktach.

Dla kogo jest to szkolenie?

PAL-EBM jest przeznaczony dla profesjonalistów na stanowiskach kierowniczych (w tym kadry zarządzającej, menedżerów, Scrum Masterów, Product Ownerów, trenerów i konsultantów). Uczestnicy powinni zapoznać się z przewodnikiem Evidence-Based Management Guide, rozumieć praktyki Agile i chcieć odejść od tradycyjnych, opartych na planach sposobów pracy i modelach pomiaru, jednak nie muszą mieć konkretnego doświadczenia ze Scrumem.

Cele szkolenia:

Przy stale zmieniającym się świecie i potrzebach klientów, organizacje potrzebują informacji i faktów, które pomogą im szybko dostosować się do nowych wyzwań, tak aby mogły dostarczać większą wartość i osiągnąć prawdziwą zwinność biznesową. Dlatego właśnie Scrum.org stworzył framework Evidence-Based Management™ (EBM), który pomaga liderom i zespołom w poprawie wyników i koncentruje się na wartości dla klienta. Poprzez celowe eksperymentowanie systematycznie poprawia wydajność organizacji i pozwala osiągnąć założone cele strategiczne. Ten warsztat wyposaży w potrzebną wiedzę i narzędzia, liderów i kierowników, aby mogli skuteczniej pomagać swojej organizacji.

Zakres szkolenia

Aby odnieść sukces w zmieniającym się świecie trzeba zostać organizacją zwinną, wykorzystującą fakty do podejmowania właściwych decyzji. Wszystko to po to, aby osiągnąć zwinność biznesową i dostarczyć wartość klientom. Na szkoleniu:

  • zrozumiesz istotne aspekty celów i miar oraz tego, jak wpływają one na zachowania oraz kulturę i wartości organizacji,
  • nauczysz się jak wspierać organizację w przyjęciu empiryzmu jako podejścia właściwego do agile leadershipu. Wykorzystasz eksperymentowanie do stopniowego zmierzania w kierunku organizacji celów,
  • zobaczysz jak cele i zaufanie działają razem, aby umożliwić autonomię, przejrzystość i dostarczanie wartości
  • odkryjesz powiązanie przywództwa rynkowego i zrównoważonego rozwoju z ciekawością, adaptacją i empiryzmem
  • zrozumiesz jak wykorzystać EBM i jego KVA, żeby skoncentrować się na metrykach, które wpłyną na poprawę wartości rynkowej i zdolności operacyjnych

Egzamin Professional Agile Leadership – Evidence Based Management

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Agile Leadership – Evidence Based Management (PAL-EBM). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Certyfikat Professional Agile Leadership – Evidence Based Management

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Agile Leadership – Evidence Based Management (PAL-EBM). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Uczestnicy szkolenia Professional Agile Leadership – Evidence Based Management uzyskują 7 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

Terminy szkoleń:

Podane ceny, stanowią ofertę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą jako konsument, skontaktuj się z nami na adres: .
Prześlemy Ci specjalnie przygotowaną ofertę.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zarezerwuj miejsce!

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE