Professional Scrum Developer™

Professional Scrum Developer™

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

Beata Nowakowska

Paweł Kmiotek

Uwaga! Szkolenie to nie jest odpowiednie dla osób, które nie miały wcześniej praktycznej styczności ze Scrumem. Takie osoby powinny najpierw skorzystać ze szkolenia Professional Scrum Foundations.

O szkoleniu

PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER™ to trzy dni intensywnej praktyki w Scrumie, które pokazują, w jaki sposób zwinne praktyki inżynierskie poprawiają zdolność zespołu do tworzenia wysokiej jakości oprogramowania. W trakcie opartego na symulacji warsztatu, poprzez kolejne wyzwania i dyskusje uczestnicy uczą się, jak sprostać normom jakościowym jednocześnie dostarczając wartość biznesową – w końcu klient czeka!

Zakres szkolenia

Szkolenie PSD przygotowuje uczestników do świadomego pełnienia roli członka Zespołu Deweloperskiego. Dzięki licznym ćwiczeniom uczestnicy poznają dobre praktyki programowania, zrozumieją, dlaczego są one potrzebne oraz zdobędą doświadczenie w ich stosowaniu.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • potrafili programować w parach, dobierać optymalne rodzaje testów do produktu, tworzyć dokumentację techniczną, dobierać architekturę, unikać długu technicznego,
  • znali dobre i złe praktyki w pisaniu komentarzy, podstawowe zasady czystego kodu, czytelne nazewnictwo, testy jednostkowe, TDD, BDD, projektowanie obiektowe, zasady SOLID, branching, continuous integration, metryki kodu i refaktoryzację.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie Professional Scrum Developer jest skierowane do wszystkich członków Zespołu Deweloperskiego, w tym architektów, programistów, twórców baz danych, inżynierów jakości i wszystkich posiadających wiedzę techniczną. Warsztaty koncentrują się na technologii i wymagają pisania kodu.

Proces egzaminacyjny

Po zakończonym szkoleniu w ciągu pięciu dni roboczych uczestnicy otrzymują kupon umożliwiający jedno podejście do egzaminu Professional Scrum Developer I (PSD I), który pozwoli uzyskać certyfikat.  Egzamin PSD I złożony jest z zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 85% punktów. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

W przypadku podejścia do egzaminu w ciągu 14 dni od otrzymania kuponu i uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, Scrum.org przekaże uczestnikowi jeszcze jeden voucher na dodatkowe podejście do danego egzaminu.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Developer™ uzyskują 21 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

Shopping cart

0

No products in the cart.