Szkolenie Professional Scrum Master™ (PSM)

psm-400x400

Szkolenie Professional Scrum Master™ (PSM)

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

Bardzo ważne! Szkolenie to nie jest odpowiednie dla osób, które nie miały wcześniej praktycznej styczności ze Scrumem. Dla takich osób przygotowane jest szkolenie Applying Professional Scrum, po którym również można zdobyć certyfikat Professional Scrum Master I.

O szkoleniu

PROFESSIONAL SCRUM MASTER to warsztat dla osób, które mają podstawową wiedzę na temat Scruma i chcą ją pogłębić. Szkolenie PSM składa się z dwóch pełnych dni w formie warsztatu, z użyciem technik przyśpieszonego uczenia i wykorzystuje problemy, które uczestnicy przynoszą ze sobą na szkolenie.

Warsztat Professional Scrum Master jest cały czas rozwijany z użyciem doświadczenia i wiedzy ponad 120 osób z całego świata. Dzięki temu najlepiej odpowiada na zaawansowane potrzeby zmieniającego się rynku i trendów w tworzeniu oprogramowania.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią już rolę Scrum Masterów lub zamierzają ją objąć w najbliższej przyszłości. PSM skierowany jest również do managerów, czklonków Zespołu Scrumowego i agile coachów, którzy chcą poznać narzędzia do pracy z zespołami, Product Ownerami, jak również organizacją.

Nie masz pewności czy APS lub PSM jest dla Ciebie?

Sprawdź sam.

Cele szkolenia

Warsztat koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metod zwinnych. Przez analizę problemów przyniesionych przez uczestników dąży do poprawy opanowania przez uczestników mechaniki Scruma. W trakcie szkolenia uczestnicy korygują swoje rozumienie pojęć i testują je w problematycznych sytuacjach na zasadzie case studies. Dzięki temu otrzymają narzędzia do  szybszego i skuteczniejszego dostarczania wartości, realizacji twórczego potencjału zespołu i doskonalenia swoich umiejętności scrummasterskich.

Zakres szkolenia

Kurs zaczyna się niewielką powtórką ze Scruma tak, aby zniwelować różnice w wiedzy uczestników i przechodzi do bardziej zaawansowanych tematów.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • znali mechanizmy zarządzania i motywacji w samoorganizującym się zespole, role wartości biznesowej i produktywności, dynamikę zwinnego zespołu, oraz znaczenie komunikacji między klientem, interesariuszami i zespołem w celu maksymalizacji wartości dostarczanego produktu,
  • umieli poprawnie zakreślać role i odpowiedzialności w zespole, lepiej szacować ryzyko i koszt posiadania oraz planować prace w projektach realizowanych metodami zwinnym,
  • bardziej świadomi zakresu odpowiedzialności Scrum Mastera i jego wpływu na rozwój produktu oraz uwrażliwieni na rolę facylitacji w pracy z zespołami zwinnymi.

Egzamin Professional Scrum Master I

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I (PSM I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Master II (PSM II).

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Certyfikat Professional Scrum Master I

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Scrum Master I (PSM I). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master™ uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

The training is conducted in Polish. We organize private training for the needs of English-speaking groups –  write to us .

Szukasz otwartych szkoleń? Sprawdź nadchodzące 

Szukasz prywatnych szkoleń? Napisz do na

Terminy szkoleń:

Gdzie szkolimy?

Podane ceny, stanowią ofertę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą jako konsument, skontaktuj się z nami na adres: .
Prześlemy Ci specjalnie przygotowaną ofertę.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE