Professional Scrum Master II™

Professional Scrum Master II™

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

Beata Nowakowska

Magdalena Firlit

Paweł Kmiotek

Jakub Drzazga

O szkoleniu

PROFESSIONAL SCRUM MASTER II to zaawansowany 2-dniowy warsztat skupiony na przygotowaniu do najważniejszych zadań Scrum Mastera – pracy na wielu poziomach organizacji.

Scrum Masterzy przećwiczą narzędzia do pracy z Zespołami, Product Ownerami oraz menedżerami oraz nauczą się jak wspólnie tworzyć środowisko pracy sprzyjające zwinności.

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów, pracujących z produktem i biznesem od ponad 10 lat. Dzięki temu uczestnicy otrzymają nie tylko wiedzę i podstawowe umiejętności, ale również przykłady rzeczywistych rozwiązań i wdrożeń u klientów na trzech kontynentach.

Cele szkolenia

Podstawowymi celami szkolenia Professional Scrum Master II są:

 • Przećwiczenie najważniejszych umiejętności Scrum Mastera (coaching, facylitacja, mentoring)
 • Poznanie narzędzi pracy Scrum Mastera na poziomie Zespołu, Product Ownera i organizacji
 • Demonstracja w jaki sposób tworzyć środowisko pracy sprzyjające zwinności.

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

 • Wybrane metody coachingowe
 • Wybrane metody facylitacyjne
 • Wybrane metody trenerskie

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Stworzyć mierniki zwinności organizacji
 • Efektywnie pracować z menedżerami, aby wspólnie z nimi tworzyć organizację wspierającą zwinność

Zakres szkolenia:

 • Efektywność Scrum Mastera
 • Narzędzia do wspierania zespołów
 • Narzędzia do wspierania Product Ownerów
 • Narzędzia do wspierania organizacji
 • Współpraca z menedżerami

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie PSM II jest idealne dla przyszłych lub obecnych Scrum Masterów oraz Agile Coachów chcących poznać narzędzia do pracy z zespołami, Product Ownerami i organizacją.

Proces egzaminacyjny

Po zakończonym szkoleniu w ciągu pięciu dni roboczych uczestnicy otrzymują darmowy kupon na jedno podejście do egzaminu Professional Scrum Master II (PSM II), który pozwoli uzyskać certyfikat. Kupon jest ważny bezterminowo. Jeśli uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie uzyska wymaganych 85% punktów, wówczas Scrum.org prześle kolejny kupon na drugie darmowe podejście.

Egzamin PSM II jest trudniejszy od PSM I i sprawdza zaawansowanie oraz doświadczenie w pracy ze Scrumem. Złożony jest z zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Trwa 90 min. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 85% punktów. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Wszyscy uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master II uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie odpowiedniego egzaminu.Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

Shopping cart

0

No products in the cart.