Professional Scrum Master™

Professional Scrum Master™

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

Kate Hobler (Terlecka)

Beata Nowakowska

Katarzyna Ziemba

Magdalena Firlit

Paweł Kmiotek

Jakub Drzazga

Bardzo ważne! Na tym szkoleniu nie nauczysz się Scruma. Jest to szkolenie zaawansowane, które nie ma modułu podstaw. Przeznaczone jest dla osób, które posiadają już co najmniej rok doświadczenia w Scrumie i przychodzą z zaawansowanymi problemami, które rozwiązują wraz z innymi uczestnikami szkolenia. PSM przygotowuje do certyfikatu Professional Scrum Master II. Jeśli szukasz szkolenia, które zapozna Cię ze Scrumem, zapraszamy na Professional Scrum Foundations, które zaprojektowane jest, żeby przygotować Cię do pracy w Scrumie i egzaminu PSM I.

O szkoleniu

PROFESSIONAL SCRUM MASTER to najlepsze szkolenie dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat Scruma. Warsztat koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metod zwinnych. Przez analizę problemów przyniesionych przez uczestników dąży do poprawy opanowania przez uczestników mechaniki Scruma.

W trakcie szkolenia uczestnicy korygują swoje rozumienie pojęć i testują je w problematycznych sytuacjach na zasadzie case studies. Dzięki temu otrzymają narzędzia do szybszego i skuteczniejszego dostarczania wartości, realizacji twórczego potencjału zespołu i doskonalenia swoich umiejętności scrummasterskich.

Warsztat Professional Scrum Master jest cały czas rozwijany z użyciem doświadczenia i wiedzy ponad 120 osób z całego świata. Dzięki temu najlepiej odpowiada na zaawansowane potrzeby zmieniającego się rynku i trendów w tworzeniu oprogramowania.

Zakres szkolenia

Kurs zaczyna się niewielką powtórką ze Scruma tak, aby zniwelować różnice w wiedzy uczestników i przechodzi do bardziej zaawansowanych tematów.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • znali mechanizmy zarządzania i motywacji w samoorganizującym się zespole, role wartości biznesowej i produktywności, dynamikę zwinnego zespołu, oraz znaczenie komunikacji między klientem, interesariuszami i zespołem w celu maksymalizacji wartości dostarczanego produktu,
  • umieli poprawnie zakreślać role i odpowiedzialności w zespole, lepiej szacować ryzyko i koszt posiadania oraz planować prace w projektach realizowanych metodami zwinnym,
  • bardziej świadomi zakresu odpowiedzialności Scrum Mastera i jego wpływu na rozwój produktu oraz uwrażliwieni na rolę facylitacji w pracy z zespołami zwinnymi.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat Scruma: Scrum Masterów, coachów i menadżerów liniowych pracujących ze zwinnymi zespołami, kadry zarządzającej oraz klientów zwinnych zespołów.

Szkolenie to nie jest odpowiednie dla osób, które nie miały wcześniej praktycznej styczności ze Scrumem. Dla takich osób przygotowane jest szkolenie Professional Scrum Foundations, po którym również można zdobyć certyfikat Professional Scrum Master I.

Proces egzaminacyjny

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I (PSM I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Egzamin PSM I składa się z 30 zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Trwa 90 min. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 85% punktów. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Master II (PSM II).

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master™ uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

Kate Hobler (Terlecka)

Beata Nowakowska

Katarzyna Ziemba

Magdalena Firlit

Paweł Kmiotek

Jakub Drzazga

Bardzo ważne! Na tym szkoleniu nie nauczysz się Scruma. Jest to szkolenie zaawansowane, które nie ma modułu podstaw. Przeznaczone jest dla osób, które posiadają już co najmniej rok doświadczenia w Scrumie i przychodzą z zaawansowanymi problemami, które rozwiązują wraz z innymi uczestnikami szkolenia. PSM przygotowuje do certyfikatu Professional Scrum Master II. Jeśli szukasz szkolenia, które zapozna Cię ze Scrumem, zapraszamy na Professional Scrum Foundations, które zaprojektowane jest, żeby przygotować Cię do pracy w Scrumie i egzaminu PSM I.

O szkoleniu

PROFESSIONAL SCRUM MASTER to najlepsze szkolenie dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat Scruma. Warsztat koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metod zwinnych. Przez analizę problemów przyniesionych przez uczestników dąży do poprawy opanowania przez uczestników mechaniki Scruma.

W trakcie szkolenia uczestnicy korygują swoje rozumienie pojęć i testują je w problematycznych sytuacjach na zasadzie case studies. Dzięki temu otrzymają narzędzia do szybszego i skuteczniejszego dostarczania wartości, realizacji twórczego potencjału zespołu i doskonalenia swoich umiejętności scrummasterskich.

Warsztat Professional Scrum Master jest cały czas rozwijany z użyciem doświadczenia i wiedzy ponad 120 osób z całego świata. Dzięki temu najlepiej odpowiada na zaawansowane potrzeby zmieniającego się rynku i trendów w tworzeniu oprogramowania.

Zakres szkolenia

Kurs zaczyna się niewielką powtórką ze Scruma tak, aby zniwelować różnice w wiedzy uczestników i przechodzi do bardziej zaawansowanych tematów.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • znali mechanizmy zarządzania i motywacji w samoorganizującym się zespole, role wartości biznesowej i produktywności, dynamikę zwinnego zespołu, oraz znaczenie komunikacji między klientem, interesariuszami i zespołem w celu maksymalizacji wartości dostarczanego produktu,
  • umieli poprawnie zakreślać role i odpowiedzialności w zespole, lepiej szacować ryzyko i koszt posiadania oraz planować prace w projektach realizowanych metodami zwinnym,
  • bardziej świadomi zakresu odpowiedzialności Scrum Mastera i jego wpływu na rozwój produktu oraz uwrażliwieni na rolę facylitacji w pracy z zespołami zwinnymi.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat Scruma: Scrum Masterów, coachów i menadżerów liniowych pracujących ze zwinnymi zespołami, kadry zarządzającej oraz klientów zwinnych zespołów.

Szkolenie to nie jest odpowiednie dla osób, które nie miały wcześniej praktycznej styczności ze Scrumem. Dla takich osób przygotowane jest szkolenie Professional Scrum Foundations, po którym również można zdobyć certyfikat Professional Scrum Master I.

Proces egzaminacyjny

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I (PSM I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Egzamin PSM I składa się z 30 zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Trwa 90 min. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 85% punktów. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Master II (PSM II).

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master™ uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

Shopping cart

0

No products in the cart.