Szkolenie Professional Scrum Product Owner™ (PSPO)

pspo-400x400

Szkolenie Professional Scrum Product Owner™ (PSPO)

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

O szkoleniu

PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER™ (PSPO) to spojrzenie na zwinne zarządzanie projektami od strony biznesu. Szkolenie uczy, jak maksymalizować wartość produktu poprzez zaspokajanie potrzeb klienta i przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. W trakcie opartego na symulacji warsztatu, poprzez kolejne wyzwania i dyskusje uczestnicy doświadczają, na czym polega współpraca z zespołami w celu maksymalizacji zysku. Uczestnicy poznają zwinne podejście do zarządzania projektami oraz techniki tworzenia produktu w oparciu o wartość (Value Driven Development) i planowania jego rozwoju w dłuższym horyzoncie czasu niż jeden czy dwa sprinty.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie Professional Scrum Product Owner™ dedykowane jest przede wszystkim obecnym i przyszłym Product Ownerom, kierownikom projektu, kierownikom produktu i analitykom biznesowym.

Z warsztatu skorzystają również Scrum Masterzy i agile coachowie, którzy chcą lepiej zrozumieć pracę Product Ownera.

Cele szkolenia:

Szkolenie PSPO przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. Dzięki licznym ćwiczeniom i dyskusjom mogą oni doświadczyć, na czym polega współpraca Product Ownera z zespołami w celu maksymalizacji wartości biznesowej i zysku. Dzięki temu zyskają narzędzia do szybszego i skuteczniejszego dostarczania wartości, realizacji twórczego potencjału zespołu oraz zdobycia rzetelnych danych liczbowych dla szacowania kosztów i raportowania.

Zakres szkolenia

Szkolenie poza niewielką powtórką ze Scruma, służącą zniwelowaniu różnic poziomu wiedzy wśród uczestników, skupia się na współpracy Product Ownera z zespołem.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • potrafili zarządzać Product Backlogiem, tworzyć i realizować wizję produktu, przygotować modele biznesowe i plany wydań, zarządzać ryzykiem i wartością, stać się partnerami dla Zespołu Scrumowego,
  • znali budżetowanie, technikę Product Backlog Refinement, zasady mierzenia, techniki ustalania całkowitego kosztu posiadania (TCO) i różnicę między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektem,
  • bardziej świadomi zakresu odpowiedzialności Product Ownera i jego wpływu na rozwój produktu oraz uwrażliwieni na rolę jakości w produkcie.

Egzamin Professional Scrum Product Owner I

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Product Owner II (PSPO II).

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Certyfikat Professional Scrum Product Owner I

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Product Owner™ uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

The training is conducted in Polish. We organize private training for the needs of English-speaking groups –  write to us .

Szukasz otwartych szkoleń? Sprawdź nadchodzące 

Szukasz prywatnych szkoleń? Napisz do nas

Nadchodzące terminy:

Gdzie szkolimy?

Podane ceny, stanowią ofertę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą jako konsument, skontaktuj się z nami na adres: .
Prześlemy Ci specjalnie przygotowaną ofertę.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE