Wątpliwości na temat słowa odpowiedzialność (responsibility vs accountability)

Spis Treści

Wątpliwości na temat słowa odpowiedzialność (responsibility vs accountability)

Nowy Scrum Guide wniósł całkiem nowe wątpliwości, co do słownictwa i tłumaczenia. Największe z nich dotyczą słów “responsible” i “accountable”, ponieważ oba na język polski tłumaczymy jako “odpowiedzialność”. Wystarczy jednak zrozumieć kluczowe różnice, aby odczarować co autorzy mieli na myśli co na pewno pomoże w zdaniu egzaminu.

Responsible vs. Accountable

ResponsibleAccountable
skupiasz się na wykonaniu konkretnych zadańskupiasz się na rezultatach zadań
bierzesz tę odpowiedzialność sam i czujesz, że odpowiadasz za dane zadaniedostajesz tę odpowiedzialność od kogoś i ten ktoś za tę odpowiedzialność może cię rozliczyć
wiele osób może mieć tę samą odpowiedzialność, może być dzielona w grupiesą konkretne osoby które można pociągnąć do odpowiedzialności 

Na przykład:

We can feel responsible for doing household chores without having accountability.

I am accountable for passing the exam, my company paid for it and will check if I did it.

Więcej przykładów w artykule: https://sprigghr.com/blog/hr-professionals/responsibility-vs-accountability-whats-the-difference/

Responsible” w Scrum Guide

Poniżej zamieszczamy wszystkie wystąpienia słowa “responsible” w Scrum Guide, wraz z ich tłumaczeniem w polskim Scrum Guide i naszymi komentarzami.

 1. The Scrum Team is responsible for all product-related activities from stakeholder collaboration, verification, maintenance, operation, experimentation, research and development, and anything else that might be required. 

Przetłumaczone na „Scrum Team ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania związane z produktem obejmujące współpracę z interesariuszami, weryfikację, utrzymanie, obsługę, eksperymentowanie, badania i rozwój oraz wszelkie inne działania, które mogą okazać się konieczne.”

Co oznacza, że chcemy aby Scrum Team wziął na siebie odpowiedzialność za konkretne aktywności związane z produktem. “Responsible” tutaj jest związane z konkretnymi zadaniami.

 1. The Product Owner may do the above work or may delegate the responsibility to others. Regardless, the Product Owner remains accountable.

Przetłumaczone na: „Product Owner może wykonywać powyższe zadania samodzielnie lub zlecać je innym osobom. Niemniej to Product Owner pozostaje za nie odpowiedzialny.”

Co oznacza, że Produkt Owner może wyznaczyć inne osoby do robienia zadań, ale to do niego odwołają się osoby niezadowolone z wyniku.

 1. The Developers who will be doing the work are responsible for the sizing. The Product Owner may influence the Developers by helping them understand and select trade-offs.

Przetłumaczone na „Developerzy, którzy będą wykonywać pracę, są odpowiedzialni za określenie wielkości elementów Product Backlogu. Product Owner może wpływać na Developerów, pomagając im w zrozumieniu oraz w dokonywaniu wyborów.”

Wycena jest jednym z konkretnych zadań przypisanych developerom (“responsible”), związanych z ich odpowiedzialnością (“accountability”) za produkt.

Accountability” poszczególnych ról

Poniżej zamieszczamy wszystkie wystąpienia słowa “accountible” w Scrum Guide, poza tymi omówionymi powyżej. 

 1. Developerzy 

The specific skills needed by the Developers are often broad and will vary with the domain of work. However, the Developers are always accountable for:

 • Creating a plan for the Sprint, the Sprint Backlog;
 • Instilling quality by adhering to a Definition of Done;
 • Adapting their plan each day toward the Sprint Goal; and,
 • Holding each other accountable as professionals.

Przetłumaczone na „Zakres konkretnych umiejętności niezbędnych Developerom często bywa szeroki i różni się w zależności od dziedziny. Tym niemniej Developerzy zawsze ponoszą odpowiedzialność za:

 • stworzenie planu Sprintu, czyli Sprint Backlogu; 
 • ciągłe zapewnianie jakości poprzez postępowanie zgodnie z Definicją Ukończenia; 
 • codzienne dostosowywanie planu tak, aby osiągnąć Cel Sprintu; oraz 
 • wzajemne egzekwowanie odpowiedzialności zawodowej.”

Tutaj Scrum Guide wyjaśnia konkretne aspekty efektywnego budowania produktu, za które developerzy ponoszą odpowiedzialność w tym stopniu, że można się o nie upomnieć. Scrum Master może zapytać “Gdzie jest wasze DoD, czy ten PBI je spełnia?”. Jest to wzmocnienie z poprzedniej wersji Scrum Guide’a. 

 1. Product Owner „The Product Owner is accountable for maximizing the value of the product resulting from the work of the Scrum Team. How this is done may vary widely across organizations, Scrum Teams, and individuals.

The Product Owner is also accountable for effective Product Backlog management, which includes:

 • Developing and explicitly communicating the Product Goal;
 • Creating and clearly communicating Product Backlog items;
 • Ordering Product Backlog items; and,
 • Ensuring that the Product Backlog is transparent, visible and understood.

The Product Owner may do the above work or may delegate the responsibility to others. Regardless, the Product Owner remains accountable.

Przetłumaczone na: „Product Owner ponosi odpowiedzialność za maksymalizowanie wartości produktu będącego efektem pracy Scrum Teamu. Sposób, w jaki to robi, może znacznie się różnić w zależności od organizacji, Scrum Teamu bądź poszczególnych osób. Product Owner ponosi również odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie Product Backlogiem, co obejmuje: 

 • opracowywanie i jasne artykułowanie Celu Produktu; 
 • tworzenie i jasne artykułowanie elementów Product Backlogu; 
 • porządkowanie elementów Product Backlogu; oraz 
 • zapewnienie przejrzystości, dostępności i zrozumienia Product Backlogu.

Product Owner może wykonywać powyższe zadania samodzielnie lub zlecać je innym osobom. Niemniej to Product Owner pozostaje za nie odpowiedzialny”

Produkt Owner jest odpowiedzialny (accountable – mocne słowo) za efekt szeregu działań związanych z produktem. W szczególności zarządzanie Product Backlogiem. Ma sprawdzić osobiście czy te działania wnoszą wartość. Tym zabiegiem twórcy Scruma pokazują na czym ta rola powinna się skupić. Może to zlecić, ale to można pociągnąć do odpowiedzialności, za niedopełnienie tego.

 1. Scrum Master „The Scrum Master is accountable for establishing Scrum as defined in the Scrum Guide. They do this by helping everyone understand Scrum theory and practice, both within the Scrum Team and the organization.

The Scrum Master is accountable for the Scrum Team’s effectiveness. They do this by enabling the Scrum Team to improve its practices, within the Scrum framework.

Przetłumaczone na: „Scrum Master ponosi odpowiedzialność za to, aby Scrum był stosowany zgodnie z tym, co zostało opisane w tym Przewodniku. Realizuje to zadanie, pomagając wszystkim w zrozumieniu teorii i praktyki Scruma, zarówno w samym Scrum Teamie, jak i w organizacji.   

 Scrum Master ponosi odpowiedzialność za efektywność Scrum Teamu. Czyni to poprzez stwarzanie mu odpowiednich warunków do poprawy stosowanych przez niego praktyk, zgodnie z regułami Scruma.”

Czyli to Scrum Masterzy mają rozumieć te wszystkie prawdy podane powyżej. Oni też są odpowiedzialni za efekt działań wynikających z rozumienia ich. A mają nim być, efektywne wdrożenie Scruma i efektywne zespołu. Powodzenia Scrum Masterzy.

Podziel się wpisem:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

O Autorze wpisu:

Zobacz również

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA