Nasz Zespół

Daniel Skowroński

Wyjątkowo pomysłowy profesjonalista z głębokim doświadczeniem w transformacjach Agile i Lean.

Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym, zwinnym podejściem. Coach nowoczesnych pryncypiów i praktyk zarządzania dla organizacji. Wspiera zespoły operacyjne, jak również kadrę zarządzającą. Posiadając solidną praktyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w Agile, Lean i Management 3.0, zwiększa stały i zdrowy wzrost organizacyjny.

Wybrane kompetencje:

• Facylitacja
• Coaching biznesowy
• Coaching grupowy
• Rozwój zwinnych zespołów
• Zarządzanie zmianą

Wybrane osiągnięcia:

• Pierwszy polski licencjonowany facylitator Management 3.0
• Profesjonalny trener Scrum.org
• Realizacja programu Transformacji w kierunku Scrum ponad 7 zespołów, ponad 60 osób w tym zespoły deweloperskie, kierownictwo oraz otoczenie (marketing, sprzedaż) (grupa Gemius S.A)
• Realizacja programu Transformacji w kierunku Scrum ponad 5 zespołów, ponad 50 osób w tym zespoły deweloperskie, kierownictwo oraz otoczenie (marketing, sprzedaż) (XTB S.A.)
• Realizacja programu Transformacji w kierunku Lean\Kanban ponad 2 zespołów, ponad 20 osób w tym zespoły administracyjne, kierownictwo oraz otoczenie (marketing, sprzedaż) (Beyond.pl)
• Realizacja programu Transformacji w kierunku Scrum ponad 4 zespołów, ponad 30 osób w tym zespoły projektowe oraz kadra kierownicza (BGK S.A.)
• Realizacja programu Transformacji w kierunku Scrum ponad 4 zespołów, ponad 30 osób w tym zespoły deweloperskie, utrzymaniowe oraz kadra kierownicza (Morizon S.A.)
• Realizacja programu Transformacji w kierunku Scrum ponad 3 zespoły, ponad 20 osób w tym zespoły deweloperskie, utrzymaniowe oraz kadra kierownicza (Rentals United)
• Przeszkolił ponad 20 zespołów / 200 osób (w obszarach Scrum, Kanban, Scrum Mastering, Product Ownership) w tym zespoły deweloperskie, utrzymaniowe oraz kadra kierownicza (Luxoft/Credit Suisse)
• Realizacja programu transformacji w kierunku Management 3.0 i Lean/Kanban ponad 20 zespołów, ponad 200 osób w tym zespoły custom application, SAP, security, networking, procurement, monitoring, processes optimization and management (ThyssenKrupp GSS)

Wybrane punkty doświadczenia:

• Wspierał długofalowe działania transformacyjne wielu firm
• Praktyk Lean Change oraz Lean Startup
• ex IT Contractor oraz Microsoft Certified Trainer alumni
• Realizował doradztwo i szkolenia w ZEA, Katarze, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii i Polsce

Wybrane licencje i prowadzone szkolenia:

• Management 3.0
• Lean Change Management
• Design Thinking

Shopping cart

0

No products in the cart.