Nasz Zespół

Radosław Orszewski

Pragmatyk z sakwą pełną narzędzi i metod. Uważa, że nie istnieje „one size fits all”.

Uczenie i dzielenie się wiedzą daje mu ogromną satysfakcję i energię oraz pogłębia własne rozumienie przekazywanych treści. Przygodę ze zwinnością zaczął już w roku 2008, od pracy w Scrumie a następnie w jego wdrażaniu (PSM I, PSM II, PAL I, CSM, CSPO, CSP-SM/PO). Od roku 2012 jest skupiony na poszukiwaniu skutecznych a nie dogmatycznych dróg ku zwinności biznesowej (business agility) z wykorzystaniem Metody Kanban, oraz zarządzania i narzędzi lean.

Wybrane kompetencje:

• Dostarczanie wartości biznesowej
• Zarządzanie zmianą, w tym zmiana kultury organizacyjnej
• Zarządzanie produktem
• Rozwój zwinnych zespołów
• Rozwój indywidualnych osób w zespole
• Coaching biznesowy kadry zarządzającej
• Scrum, Lean, Kanban
• Praca z zespołami developerskim i strukturami wspierającymi: HR, rekrutacja, marketing, design, oraz liderami i zarządem firm (C-level)

Wybrane osiągnięcia:

• Jeden z pierwszych w Polsce Akredytowanych Trenerów Kanban (AKT) i posiadacz certyfikatu Professional Scrum with Kanban (PSK I) od Scrum.org
• Praca w międzynarodowych organizacjach (w Niemczech, Polsce, USA i Azji), między innymi w branżach: telekomunikacji, fintech-u czy gier
• Wykładowca na berlińskiej uczelni CODE University, gdzie prowadzi moduł Process Management
• W 2018 rozpoczął publikację pierwszego w Polsce i drugiego na świecie podcastu poświęconego Kanbanowi. Znajdziesz go na www.kanbanprzykawie.pl
• Aktywnie uczestniczy w rozwijaniu różnego rodzaju społeczności, tłumaczenia, udział w meetupach, spotkaniach branżowych, konferencjach, coach campach

Wybrane punkty doświadczenia:

• 16 lat pracy zawodowej w branży produktów i usług IT

Certyfikaty:

• Professional Agile Leadership I
• Professional Scrum Master I
• Professional Scrum Master II
• Professional Scrum with Kanban
• Accredited Kanban Trainer (z licencjami na KMP)

Shopping cart

0

No products in the cart.