Transformacja cyfrowa biznesu Agile

image

Transformacja cyfrowa

Głównym celem zmiany zwinnej dla nas jest budowanie kompetencji zmiany w organizacji tak, aby po zakończeniu projektu zmiana się nie cofnęła, a była kontynuowana. Organizacja pozostaje w stanie zdolnym do samodzielnej zmiany i modyfikacji obranego kierunku (w organizacji pozostają struktury i nawyki pozwalające długoterminowo działać zwinnie). 

image

Zakres zmiany

Zakres działania konsultantów Brass Willow obejmuje, ale nie ogranicza się do obszarów:

 • Zarządzania zmianą (budowy zespołu zarządzającego)
 • Zarządzania organizacją, w tym strukturą organizacyjną i kulturą (menedżerowie wyższego i średniego szczebla)
 • Wspierania organizacji wytwórczych (menedżerowie pracujący bezpośrednio z twórcami i zespołami wytwórczymi)
 • HR (scentralizowany oraz business partnerzy)
 • Zarządzania produktami (menedżerowie produktów i biznes wewnętrzny)
 • Sprzedaż (w tym odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni produktów)
 • Marketing (w projektach wykorzystujących nowe produkty lub funkcjonalności)
 • Wsparcie biznesu (struktury asystenckie, prawne, szkoleniowe itp.)
 • Agile Coachowie i Scrum Masterzy
 • PMO (wraz z zarządzaniem portfolio projektów)
 • Finanse i planowanie zasobów
 • Compliance i ryzyko
Każdy z tych obszarów zostanie objęty badaniem, które pokaże potrzebę zmian wyrażaną przez osoby w nim pracujące jak i naszą analizę potrzeb. 

Narzędzia i proces działania

Nasz proces zmiany opiera się na dwóch uznanych bazach:

 • Ośmioetapowym procesie zmiany organizacyjnej autorstwa dra Johna Kottera
 • Metodzie Evidence-Based Change, w której decyzje odnośnie zmiany opierane są na dowodach zbieranych w samym jej procesie

Ośmioetapowy proces zmiany dra Johna Kottera

Ośmioetapowy proces zmiany dra Johna Kottera opiera się na jego wieloletniej współpracy z firmami z listy Fortune 500. Bazuje na etapach, których niektóre powinny następować sekwencyjnie, a niektóre równolegle. Rozwiązania proponowane przez nas zawierają wyjaśnienie zmian w każdym z etapów tego procesu. 

image
image

Metoda Evidence-Based Change

Metoda EBC opiera się na stworzeniu zespołu zarządzającego zmianą, który koncentruje się na pięciu domenach organizacji:

 • Organizacja (firma) – domena zawiera zarządzanie organizacją wraz ze strukturą organizacyjną i odpowiedzialnością za cele biznesowe i cele zmiany. Jest domeną wysokiego poziomu.
 • Proces – domena zawiera nadzór nad procesami w firmie – zarówno procesami wytwarzania produktów jak i procesom wspierającym tworzenie wartości. W tej domenie działają agile coachowie i Scrum Masterzy.
 • Produktywność – domena zawiera działania zmierzające do poprawy wskaźników produkcji – zajmuje się głównie pracą z zespołami wytwórczymi i osobami bezpośrednio nimi zarządzającymi
 • Jakość – domena technologiczna do której należą architekci, projektanci oraz osoby tworzące standardy jakościowe
 • Wartość – domena zawierająca zarządzanie produktem oraz decyzje w sprawie wydawania produktów na rynek/do użytkowników końcowych. Często w tej domenie znajduje się PMO.

Każda z domen zarządzana jest przez jednego odpowiedzialnego za nią Właściciela Domeny. Właściciele należą do zespołu, któremu przewodzi Właściciel Zmiany, odpowiedzialny za całość zmian wprowadzanych w organizacji.

Evidence-Based Management

W procesie zmiany używane jest podejście do diagnostyki i mierzenia znane jako Evidence-Based Management, pozwalające śledzić zmianę z czterech kluczowych obszarów:

 • Aktualnej Wartości (Current Value) – czyli jak zmienia się to, co tworzymy i jak jesteśmy postrzegani przez naszych użytkowników
 • Niezrealizowanej Wartości (Unrealized Value) – czyli tego jakich okazji biznesowych, o których wiemy, jeszcze nie wykorzystaliśmy – jest to miara potencjału rozwoju
 • Czasu do rynku C(Time to Market) – jak szybko jesteśmy w stanie tworzyć i wypuszczać funkcjonalności do użytkowników końcowych
 • Zdolność Innowacji (Ability to Innovate) – jak szybko jesteśmy w stanie zmienić kierunek działania i jak szybko jesteśmy w stanie stworzyć innowację kiedy pojawi się ku temu okazja (oraz co nas przed tym powstrzymuje)

Więcej informacji dostępnych jest w przewodniku (w języku angielskim). Wersja z 2019 roku oraz z 2020 roku. 

image

Możliwe rozwiązania i rekomendacje

Pomimo, iż jesteśmy znani głównie z pracy ze Scrumem, nie ograniczamy się do niego. W rekomendacjach zawieramy elementy: 

image

Nie stosujemy przeszczepiania rozwiązań – czyli jeśli coś działało w innej firmie, nie wprowadzamy rozwiązania bez dostosowania go do potrzeb organizacji. Rekomendujemy sprawdzenie rozwiązania na pilocie przed szerszym wprowadzeniem. W rekomendacjach po pierwszym etapie będzie można także znaleźć jedno z podejść do szerokości wprowadzanej zmiany: • Punktowe z rozprzestrzenianiem • Szerokie z niewielkimi zmianami • Studio z wydzieleniem organizacji

Rozpoczęcie procesu i współpraca z konsultantami

Niezależnie od wybranego rozwiązania współpracę rozpoczynamy od warsztatu, na którym spriorytetyzowane zostają cele zmiany oraz wypracowany zostaje kontrakt konsultacki. Przykładowy kontrakt konsultancki do pobrania tutaj.

Masz pytania dotyczące transformacji cyfrowej?

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA