Czy Twój zespół na pewno jest interdyscyplinarny? – Część 3

Kilka modeli pracy zespołowej

W poprzednim teście omawiającym zespół interdyscyplinarny omówiliśmy kilka możliwych rodzajów pracy zespołowej:

Grupa przypadkowych osób

Zlepek ludzi, nie posiadających wspólnego celu, najczęściej siedzących w jednym pomieszczeniu, czasem nawet zmuszanych do wspólnej komunikacji (o zgrozo!), która ogranicza się do spowiedzi z ostatnio wykonanych czynności.

Konflikty w takim zespole są bardzo trudne do zażegnania, ponieważ brak wspólnego celu powoduje, że lepiej po prostu nie rozwiązywać konfliktów.

Zespół

Grupa ludzi, dążących do tego samego celu w jednym czasie. Istnieją dwa możliwe rodzaje takich zespołów. Mono-kompetencyjne i poli-kompetencyjne. Te drugie uzyskują przewagę dzięki większej sumarycznej wiedzy – ale nie tylko. W tych pierwszych łatwo o tzw. “wyścig szczurów”, ponieważ każdy chciałby być najlepszy.

Z wielu kompetencji trudno wybrać jednego lidera, który w każdej chwili pociągnie zespół ku wygranej, więc zespół musi polegać na różnych osobach w zależności od sytuacji.

Zespół multidyscyplinarny

Jest to zespół o wielu kompetencjach, które są wykorzystywane osobno. W tym zespole ciężko o efekt synergii i dzielenie się wiedzą. W takim zespole odpowiedzialność nie będzie nigdy na najwyższym możliwym poziome, będzie zawsze ograniczona, ludzie w tym zespole będą się traktować jako jednostki, a nie jako jedno pracujące ciało.

Zespół interdyscyplinarny

Mam nadzieję, że jest to marzenie każdego, kto w jakikolwiek sposób jest częścią jakiegoś zespołu.

W takim zespole każde zadanie jest wspólnie wykonywane wspólnymi siłami, co wymaga pełnego zaufania i poświęcenia ze strony wszystkich jego członków. Zespół ten tworzy efekt synergii poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, nie tylko przez ich sumę, jakby się mogło wydawać. Czuje, że jest jednością i jako jedność odpowiada za realizację zadanych mu celów.

Zaufanie

W całej tej serii postów, ze względu na potrzebę rozróżnienia modeli w jakich mogą pracować zespoły, brakuje rzeczy, która pewnie większości bardzo się nasuwa – kwestii zaufania.

Otóż w momencie próby zdefiniowania bytu, który nazywamy zespołem,kwestii zaufania nie wolno przeoczyć. [bctt username=”filipczapeczka” tweet=”Jeśli nie ma zaufania między wszystkimi członkami zespołu, to ich potencjał nie jest wykorzystywany”] W mojej opinii jednak, od tego modelu zależy szybkość osiągania globalnego zaufania, jak i jego siłę.

Mam nadzieję, że dzięki tej krótkiej lekturze i kilku analogiom trochę bardziej przybliżyłem Ci problematykę pracy zespołu. Być może nawet zainspirowałem Cię trochę do zgłębienia bardzo obszernego zagadnienia, jakim jest współpraca zespołowa. Powodzenia!

Więcej na ten temat możesz przeczytać w różnych opracowaniach, również medycznych: na przykład tutaj i tutaj.

Dodaj komentarz

Shopping cart

0

No products in the cart.